Công ty Cổ phần Tiến Bộ Gold Bamboo Việt Nam

Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại, không độc hại

Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại, không độc hại

Giới thiệu dự án chuẩn bị đầu tư để đi vào hoạt động ngay (2019 – 2020)

Giới thiệu dự án chuẩn bị đầu tư để đi vào hoạt động ngay (2019 – 2020)

Hoạt động đầu tư xây dựng khu đô thị tại Luanda, Angola

Hoạt động đầu tư xây dựng khu đô thị tại Luanda, Angola. Tổng diện tích dự án: 500 ha Tổng vốn đầu tư: 3,5 tỷ USD

Hoạt động đầu tư vào mỏ Núi pháo – MASAN Group

Hoạt động đầu tư vào mỏ Núi pháo – MASAN Group. Địa điểm dự án: Huyện Đại Từ, Thái Nguyên, Việt Nam. Tổng vốn đầu tư: 8,500 tỷ đồng

Dự án đầu tư vào mỏ Núi pháo – MASAN Group

Dự án đầu tư vào mỏ Núi pháo – MASAN Group

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại Luanda, Angola

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại Luanda, Angola