Công ty Cổ phần Tiến Bộ Gold Bamboo Việt Nam

Giới thiệu dự án chuẩn bị đầu tư để đi vào hoạt động ngay (2019 – 2020)

1. Giới thiệu Tổng quan dự án Nhà máy xử lý môi trường công nghệ cao Hòa Lâm Tân Thành đầu tư để đi vào hoạt động (2019 – 2020)

- Tổng vốn đầu tư cho toàn dự án: 162.500.000.000VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).

- Trong đóxây dựng khu văn phòng điều hành, hội trường, nhà ăn, nhà ở công nhân; Nhà xưởng, kho, nhà bảo vệ, trạm cân; Nhà rửa xe, bãi đỗ xe, công trìnhhạ tầng kỹ thuật, phương tiện, máy móc, thiết bị, công nghệ, chuyển giao công nghệ, xây tường rào bao quanh dự án; Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; Chi phí san nền, làm đường giao thông phục vụ dân sinh và phục vụ dự án, vốn lưu động...: 75.419.300.000VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ bốn trăm mười chín triệu ba trăm ngàn đồng);

- Tổng diện tích đất hoạt động của toàn Nhà máy:9,4ha

- Tổng nhu cầu sử dụng lao động: 190 lao động (trong đó có 185 lao động người Việt Nam và 05 lao động là chuyên gia người nước ngoài).